Kościół Wolnych Chrześcijan w RP jest jednym z kościołów protestanckich, istniejącym w Polsce od około 110 lat. W rodzinie kościołów protestanckich należy umiejscowić nas w nurcie kościołów ewangelikalnych, których prekursorami były społeczności anabaptystów, starających się tworzyć w dobie Reformacji wspólnoty, które w swej wierze i praktyce są nam bliskie. Bardziej od nas znani ewangelikalni chrześcijanie to między innymi baptyści,  menonici i ewangeliczni chrześcijanie. Oczywiście trochę różnimy się od wspomnianych powyżej kościołów w praktykowaniu naszej wiary, ale więcej nas łączy niż dzieli. Więcej o naszej wierze i historii można przeczytać na oficjalnej stronie naszego Kościoła, patrz: www.kwch.org. Jesteśmy otwarci na współpracę, wymianę doświadczeń i współdziałanie ze wspólnotami ewangelikalnymi, które podobnie jak my chcą w swoim życiu i służbie realizować przekazane nam przez Nowy Testament wzorce życia Kościoła.

Reformacja protestancka, której 500-lecie obchodziliśmy w 2017 roku, na nowo odkryła, że nasze zbawienie zawdzięczamy Chrystusowi, który daruje nam je z łaski, a my przyjmujemy je przez wiarę, o czym świadczy nam Pismo Święte. Są to reformacyjne „Sola”, czyli Sola Scriptura, Sola Gratia i Sola Fide i oczywiście Solus Christus. Naszych wiernych zachęcamy do życia na co dzień z Bogiem, motywując ich do składania świadectwa swej wiary.

Wspólnota Kościoła Wolnych Chrześcijan w Skoczowie istnieje od roku 1992. Od samego początku oprócz odbywania regularnych nabożeństw w niedziele i święta prowadzimy pracę z dziećmi i młodzieżą. Nasza młodzież spotyka się regularnie, najczęściej w soboty. Dzieci są nauczane historii biblijnych i zasad wiary na zajęciach szkoły niedzielnej. O naszej pracy, szczególnie z dziećmi i młodzieżą oraz ważniejszych wydarzeniach zamierzamy regularnie informować na naszej stronie internetowej.


Nabożeństwa

Każdej niedzieli o godzinie 10:00 spotykamy się w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie przy ulicy Targowej 26.  Razem oddajemy chwałę naszemu Bogu, śpiewając pieśni, grając na instrumentach, modląc się i słuchając głoszonego Słowa Bożego. W trakcie nabożeństwa jest również miejsce na dzielenie się świadectwem, w jaki sposób Pan Bóg działa w naszym życiu. Po nabożeństwie nie rozchodzimy się od razu, ale zapraszamy naszych wiernych i gości do spędzenia czasu rozmawiając przy kawie.

Społeczności domowe

Oprócz nabożeństw inną formą aktywności są społeczności domowe, które mają mniej formalny charakter. Celem społeczności domowych jest pogłębianie osobistej relacji z Bogiem poprzez studiowanie Słowa Bożego, a także zacieśnianie więzi z innymi wierzącymi poprzez wspieranie się w modlitwie, wspólne rozmowy i wzajemną troskę o siebie.

Spotkania młodzieżowe

Dla naszej młodzieży Pan Bóg, Jego Słowo i Jego wola są najważniejsze. Oczywiście chodzą do  szkoły, spotykają się z przyjaciółmi, lubią dobrą zabawę, ale chcą, aby Pan Bóg był w ich życiu obecny, pragną Go wspólnie poznawać, bardziej kochać i uczyć się jak lepiej Jemu służyć. Młodzież spotyka się zwykle w soboty o godz. 18:00 w sali młodzieżowej przy ul. Menniczej 16.

“I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach”
– Dzieje Apostolskie 2:42


Polecamy kursy Biblijne z serii “Odkrycia”

Pan Jezus Chrystus mówił o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do Mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we Mnie, nigdy już nie zazna pragnienia” (Jn 6:35). Zapraszamy, byś przekonał się o prawdziwości tych słów przez odkrywanie skarbów w ewangelicznym przesłaniu napisanym z Bożego natchnienia przez apostoła Jana. Celem jest odkrycie w Panu Jezusie życia, które nigdy się nie kończy.

Kursy, jakie proponujemy, przeznaczone są dla osób, które rozpoczynają osobiste poznawanie Pisma Świętego i naszego Pana oraz dla każdego, kto pragnie uporządkować posiadaną wiedzę z Bożego Słowa. Chcemy szczególnie pomóc tym, którzy w zamęcie obecnym wokół nas pragną oprzeć się na pewnym fundamencie i rozpocząć proces przemiany, który dzięki Bożej łasce nadaje prawdziwy sens życiu. Jeżeli należysz do takich osób, to zachęcamy do zarejestrowania się i rozpoczęcia tej fascynującej podróży. 

STRONA ODKRYCIA.ORG.PL