Jerzy Karzełek Ef. 6,5-9 “Sławić Boga poprzez swoją pracę”

wpis w: Kazania | 0