Rudolf Szczypka 2Kor.4,16-5,5 “O przemijaniu i wiekuistej chwale”

wpis w: Kazania | 0